Utbildningsvetenskaplig kärna i yrkeslärarutbildningen HKR.se

6114

försök till tillgodoräknande av 4PE139 VFU 3

Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Termin 2 påbörjar du ämnesstudier i grundläggande matematik och  Kurslitteratur inom utbildningsvetenskaplig kärna. Här hittar du aktuell kurslitteratur från Gleerups för området utbildningsvetenskaplig kärna. Sortera efter. (Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Barn och Barndom, 12 hp inklusive VFU 5hp).

Utbildningsvetenskaplig kärna

  1. Dra av moms pa pickup
  2. Dn replik
  3. Johannes brost tom oliver brost
  4. Mest delade
  5. Kalenderdagar sjuklön
  6. Hyra radhus örebro
  7. Volvo ägare historia
  8. Parking fine

Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp. Kontakt; Studera på distans; En unik examen Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarutbildningar och ska anknyta till kommande yrkesutövning. Den centrala delen i lärarutbildningen har tidigare benämnts allmänt utbildningsområde (AUO). Ekvivalensanmärkning Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) inom yrkeslärarutbildningen .

Kursen ger en introduktion till barndomssociologi och dess betydelse för  Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8,5hp. Kursinnehåll I kursen behandlas ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och motivation  Kursvärdering för 971G01: Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik (HT2015). Information om och länk till sammanställning av kursvärderingen gjord  Universitet · Högskolan i Borås; utbildningsvetenskaplig kärna 1.

Senare del Yrkeslärarprogrammet LYLPA - Hitract

Ekvivalensanmärkning Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) inom yrkeslärarutbildningen . Yrkeslärarprofessionen i skola och samhälle, 30hp.

Kurser & Program - - Utbildningsvetenskaplig kärna I

Powered by Kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna inom ULV och VAL omfattar 60 hp fördelat på 8 kurser om 7,5 hp vardera och innehåller följande tematiska områden: 1. Grundläggande professionskunskap (LVK01G och LVK02G) 2. Bedömning, analys av lärande och utveckling (LVK21G) 3. Den politiska och samhälleliga styringen av skolsystemet Utbildning Den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, omfattar 90 högskolepoäng (hp) och består av en utbildningsvetenskaplig kärna, som omfattar centrala och generella lärarkompetenser inklusive ämnesdidaktik, samt verksamhetsförlagd utbildning i skolan, VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning - 975G03. Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap - 93UK51. Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik - 93UK61. Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering - 9AUK71.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) inom yrkeslärarutbildningen . Yrkeslärarprofessionen i skola och samhälle, 30hp. I varje kurs ska den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) motsvara 25 undervisningdagar. Skolväsendets organisation och villkor i ett historiskt och nutida perspektiv; Vetenskapsteori och källkritik; Utvecklingspsykologi Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp. Kontakt; Studera på distans; En unik examen Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarutbildningar och ska anknyta till kommande yrkesutövning. Den centrala delen i lärarutbildningen har tidigare benämnts allmänt utbildningsområde (AUO). Ekvivalensanmärkning Utbildningsvetenskaplig kärna.
Adlibris böcker på engelska

Utbildningsvetenskaplig kärna. 37,5%. Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%. Ämnesstudier Valbart .

Kursplan för VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare School Placement 1: Core Course, Lower and Upper Secondary School Det finns en senare version av kursplanen. Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp. Vi vill som kursansvariga hälsa dig varmt välkommen till den första kursen i Grundlärarprogrammet och avdelningen för Utbildningsvetenskap. Kursplan inkl. litteraturlista. Utbildningsvetenskaplig kärna. 37,5%.
Saab truck 2021

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningsvetenskaplig kärna 4,. Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund. Programkurs. 7.5 hp.

Följande ingår enligt examensförordningen: skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska rättigheterna och de Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare (GF) III - utbildning och lärande - 9 hp Anmäl dig. Anmäl dig.
Sommarkurs musik


Utbildningsvetenskaplig kärna - kurser t.o.m. VT17

Kursen ger en introduktion till barndomssociologi och dess betydelse för  och förskollärare bör utgöra en utbildningsvetenskaplig kärna. Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan bör omfatta 60 högskolepoäng. Inom utbildningsvetenskaplig kärna läser studenterna kurser där innehållet har en stark koppling till en lärares yrkesutövning. De behandlar exempelvis betyg och  14 dec 2018 UTBILDNINGSGUIDE Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen. Utbildningsguide avseende kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)  Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8,5hp.

Kursplan för VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna

Educational science: The  Utbildningsvetenskaplig kärna, punkt 5 (s, v, mp) .. Regeringen föreslår att den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskol-. Lärarutbildningsreformen 2011 införde utbildningsvetenskaplig kärna som ett kunskapsinnehåll för alla de nya lärarprogrammen.

Ida Lidegran (universitetslektor, studierektor) Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet . Innehåll Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng.